แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลยความสามารถทั่วไป เน้นความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ ๘

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลยความสามารถทั่วไป คอมพิวเตอร์ ชุดที่ ๗ เน้นความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ มีบางข้ออาจจะใช้เป็นข้อสอบวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สำหรับเตรียมตัวสอบบรรรจุครูผู้ช่วยสังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ครูผู้ช่วย สพฐ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ครูผู้ช่วยสังกัดท้องถิ่น และเทศบาลต่างๆ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลย
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลยความสามารถทั่วไป คอมพิวเตอร์ ชุดที่ ๗

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลยความสามารถทั่วไป คอมพิวเตอร์ ชุดที่ ๗ เน้นความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ มีบางข้ออาจจะใช้เป็นข้อสอบวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สำหรับเตรียมตัวสอบบรรรจุครูผู้ช่วยสังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ครูผู้ช่วย สพฐ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ครูผู้ช่วยสังกัดท้องถิ่น และเทศบาลต่างๆ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลย
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ ครู กทม.ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556 ชุดที่ ๓

สพฐ. ประกาศแล้วสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ซึ่งจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.56 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 วิชาความรอบรู้ ครู กทม.ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556 ชุดที่ ๒
menu91-93
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ ครู กทม.ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556 ชุดที่ ๒

สพฐ. ประกาศแล้วสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ซึ่งจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.56 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 วิชาความรอบรู้ ครู กทม.ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556 ชุดที่ ๒
menu91-93
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ ครู กทม.ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556 ชุดที่ ๑

เตรียมพร้อมกันหรือยังประกาศกันแล้วครับ!!! ซึ่งจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.56 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 วิชาความรอบรู้ ครู กทม.ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556 ชุดที่ ๑
menu91-93
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลย เรื่อง คอมพิวเตอร์ กฎหมายการศึกษา และจิตวิทยาการเรียนรู้ ชุดที่ ๕

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลย เรื่อง คอมพิวเตอร์ กฎหมายการศึกษา และจิตวิทยาการเรียนรู้ ชุดที่ ๕ สำหรับเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย ทั้งบรรจุรับราชการ และพนักงานราชการ ทั้งสังกัด สพฐ สังกัด กศน. และสังกัด อปท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวประเทศ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลย
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบเรื่อง (เน้นคอมพิวเตอร์) เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ ๓

แนวข้อสอบเรื่อง (เน้นคอมพิวเตอร์) เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ ๓ รวม ๑๐ ข้อครับชุดข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วยชุดนี้ เน้นที่คอมพิวเตอร์ครับเพราะสะดวกในการอับเดรตไม่อยากแยกออกเป็นเรื่องอับเดรตไว้ในชุดที่เดียวกัน มีไม่มีภาษาไทยและกฎหมายการศึกษานะครับบสำหรับชุดที่เตรียมสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย
menu76-78
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบเรื่อง เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ ๒

มาแล้วครับแนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ ๒ สำหรับเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย กศน. 2556 สอบพนักงานราชการ, สอบครูผู้ช่วย สพฐ. สอบครูผู้ช่วยสังกัด อปท. ครูพี่เลี้ยงเด็กและคนพิการ สังกัดกศน. และ อปท. ครับ
menu76-78
อ่านเพิ่มเติม

มาแล้วแนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ ๑

มาแล้วครับแนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ ๑ สำหรับเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย กศน. 2556 สอบพนักงานราชการ, สอบครูผู้ช่วย สพฐ. สอบครูผู้ช่วยสังกัด อปท. ครูพี่เลี้ยงเด็กและคนพิการ สังกัดกศน. และ อปทครับ
menu76-78
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบชุดพิเศษ ๕ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ล่าสุด สำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบชุดพิเศษ ๒ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ล่าสุด สำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลยทุกข้อ สำหรับเตรียมสอบบรรจุรับราชการครู ครูผู้ช่วยทุกสังกัด
menu66-71
อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ชุดที่ ๓

แนวข้อสอบบรรจุรับราชการ สำหรับสอบภาค ก. กพ สอบบรรจุครูผู้ช่วย กศน. สอบบรรจุครูผู้ช่วย อปท และสอบรับราชการในสังกัดอื่นๆ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ชุดที่ ๓
menu66-70
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบบรรจุรับราชการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ชุดที่ ๒

แนวข้อสอบบรรจุรับราชการ สำหรับสอบภาค ก. กพ สอบบรรจุครูผู้ช่วย กศน. สอบบรรจุครูผู้ช่วย อปท และสอบรับราชการในสังกัดอื่นๆ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ชุดที่ ๒
menu66-70

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ ๕

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ ๕ สำหรับเตรียมสอบรับราชการ เช่น ครูผู้ช่วย กศน. ครูผู้ช่วย สพฐ ครูผู้ช่วย อปท. และสอบข้าราชการสังกัดอื่นๆ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องดังกล่าวในภาค ก
menu61-65
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ ๔

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ ๔ สำหรับสอบครูผู้ช่วย อาจจะมีไม่เยอะครับเรื่องนี้แต่ก็มีในเนื้อหาที่จะออกข้อสอบทั้ง สอบครูผู้ช่วย กศน. ครูผู้ช่วย สพฐ และครูผู้ช่วย อปท แต่ที่เต็มๆ คือสอบครูธุรการครับ ปล่อยออกมาถี่ครับช่วงนี้ดูย้อนหลังในหน้าสารบัญข้อสอบครับ
menu56-60

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ ๑

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ ๑ สำหรับสอบครูผู้ช่วย อาจจะมีไม่เยอะครับเรื่องนี้แต่ก็มีในเนื้อหาที่จะออกข้อสอบทั้ง สอบครูผู้ช่วย กศน. ครูผู้ช่วย สพฐ และครูผู้ช่วย อปท แต่ที่เต็มๆ คือสอบครูธุรการครับ
menu56-60
อ่านเพิ่มเติม