แนวข้อสอบเรื่อง งานธุรการ งานพัสดุ งานเสริมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ชุดที่ ๓

แนวข้อสอบเรื่อง งานธุรการ งานพัสดุ งานเสริมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ชุดที่ ๓ เพิ่มเติมข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องราชพัสดุและการบริหารจัดการทรัพย์สินราชพัสดุ
menu51-53
อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ ๓

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ ๓ เรื่องนี้เน้นหน่อยนะครับเพราะเจอในข้อสอบทุกสนาม ส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะคิดว่าให้ได้รับราชการก่อนค่อยเรียนรู้
menu16-18
อ่านเพิ่มเติม